กิจกรรม ศน.ปู

 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 3 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2563 00:37 โดย นายชัชวาล พรหมเรือง
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 2 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2563 00:34 โดย นายชัชวาล พรหมเรือง
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 1 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2563 00:32 โดย นายชัชวาล พรหมเรือง
 • พัฒนาวิทยากรแกนนำฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พหรมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่พ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2563 00:28 โดย นายชัชวาล พรหมเรือง
 • ติดตามความก้าวหน้า และนิเทศการใช้หลักสูตรฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ต ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2563 00:24 โดย นายชัชวาล พรหมเรือง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 187 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วงรอบการเรียนรู้
http://chatchawal.esdc.go.th/hxng-nithes/wngrxbkarreiynru

บรรยากาศในห้องเรียน

คุณครูรัตน์ โรงเรียนบ้านวังปลา

คุณครูกิ๊ก โรงเรียนบ้านวังปลา

http://supercpn2.blogspot.com/