วงรอบการเรียนรู้

โพสต์9 ก.ย. 2561 23:33โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 00:19 ]

   สวัสดีครับพี่น้องเพื่อครู ขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องเพื่อครูเป็นวงรอบของการเรียนเรียนรู้ที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ แต่นำมาเสนอในรูปแบบที่ง่ายขึ้น ก่อนอื่นให้พิจารณาจากภาพด้านล่าง
   จากภาพจะเห็นได้ว่าในวงรอบนั้นมีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ประสบการณ์ การสะท้อนความคิดและอภิปราย ความคิดรวบยอด และการประยุกต์แนวคิด ซึ่งสมารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของพรวเราได้ ขอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
    1. ประสบการณ์ เป็นเรื่องราวที่รับรับรู้ พบ เจอ จากอดีต มีอยู่ 2 ลักษณะคือประสบการณ์ทางตรง คือ สิ่งที่สัมผัสด้วยตัวเอง และประสบการณ์กึ่งทางตรง คือ สิ่งที่ได้อ่าน ได้ฟัง จากบุคลหรือสื่อต่างๆ
    2. สะท้อนความคิดและอภิปราย เมื่อได้ประสบการณ์มาเราก็ต้องนำมาอภิปรายและสะท้อนเพื่อหาข้อสรุป
    3. ความคิดรวบยอด คือข้อสรุปจากการสะท้อนคิดและอภิปราย "องค์ความรู้" 
    4. การประยุกต์แนวคิด คือการนำข้อสรุป หรือองค์ความรู้นั้นไปใช้กับการดำเนินชีวิตจริง หรือการปฏิบัติงานจริง
    ซึ่งในสี่ส่วนนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผน หรือออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของพวกเราได้ หรือในการทำ PLC ของเพื่อครู

   ตัวอย่าง  "ไฟ"  
              1.มีคนบอกว่าไฟมันร้อน เป็นประสบการณ์กึ่งทางตรง แต่ถ้าได้ถูกแล้วรู้ว่าไฟมันร้อนนั้นคือประสบการณ์ตรง
              2. นำสิ่งที่รู้ว่าไฟที่ร้อนนั้น มีคุณสมบัติอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง
              3. ความคิดรวบยอด ไฟทำให้ร้อนต่อผิวหนัง เป็นแพลผุพอง หรือไฟทไให้อาหารสุกได้
              4. การประยุกต์แนวคิด "ถ้าสรุปว่าเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ก็ไม่ไปเข้าใกล้หรือถูกมัน"
 "ถ้าสรุปว่ามันทำให้อาหารสุก สามารถหาวิธีการนำไฟมาเพือให้การอาหารสุก"
           "วงรอบการเรียนรู้ ไม่มีวันจบ ในแต่ละเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายวงรอบ สอดคล้องกับคำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ศน.ปู


Comments