กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนวัดสมุหเตตราราม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์31 พ.ค. 2564 23:30โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนบ้านคลองระ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:46โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:40โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดชุมแสง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียน

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:36โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเรื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์31 มี.ค. 2564 23:05โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและตรวสอบผลการดำเนินการ และการบันทึกผลการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละชั่วโมง

ติดตามการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โพสต์31 มี.ค. 2564 22:58โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รายงานผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในภาพรวมของจังหวัดชุมพแ ต่อคณะติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมติดตามการใช้หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์31 มี.ค. 2564 22:51โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2564 22:52 ]

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประเมินแผนการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเพื่อนครูโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสานแผนงานโครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:02โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ประสานแผนงานโครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กับทางผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอารอาชีพท่าแซะ 

คุยเรื่องแนวข้อสอบN-NET ภาษาอังกฤษ กับน้องๆนักศึกษา กศน.ละแม

โพสต์9 มี.ค. 2564 23:56โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้พูดคุยเรื่องแนวข้อสอบN-NET ภาษาอังกฤษ กับน้องๆนักศึกษา กศน.ละแม ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยธยาศัยอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1-10 of 219