การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนเชิงรุก

โพสต์2 ก.ค. 2564 20:35โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาะิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมชุมพรการ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Comments