การปฎิบัติที่เป็นเลิศของครูปฐมวัย จังหวัดชุมพร

โพสต์2 ก.ค. 2564 20:39โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่องันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูปฐมวัยจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Comments