ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์31 พ.ค. 2564 23:30โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนบ้านคลองระ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
Comments