ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์13 มิ.ย. 2564 23:29โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนวัดสมุหเตตราราม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
Comments