พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:36โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเรื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Comments