พัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

โพสต์21 มิ.ย. 2564 23:22โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นำหน่วยงานทางการศึกษา วิพากษ์ จัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Comments