ประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเขตทางทะเล เขตทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โพสต์9 มี.ค. 2564 23:52โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเขตทางทะเล เขตทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กระทรวงศึกษาธิการ
Comments