ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์7 ก.ย. 2563 00:32โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Comments