ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์7 ก.ย. 2563 00:34โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 2 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านน้ำลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Comments