ประสานแผนงานโครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:02โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ประสานแผนงานโครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กับทางผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอารอาชีพท่าแซะ 
Comments