สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:40โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดชุมแสง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียน
Comments