เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์31 มี.ค. 2564 22:51โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2564 22:52 ]
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประเมินแผนการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเพื่อนครูโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Comments