ทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:46โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
Comments