ติดตามความก้าวหน้า และนิเทศการใช้หลักสูตรฯ

โพสต์7 ก.ย. 2563 00:24โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ติดตามความก้าวหน้า และนิเทศ การใช้หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Comments