ห้องสื่อการสอน


Application DLTV

โพสต์12 ส.ค. 2562 22:46โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

VDO สื่อการสอนด้านพลังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์9 ก.ค. 2561 23:16โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 23:16 ]

ป.1-3

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

True ถูมิปัญญา

โพสต์28 ต.ค. 2559 22:38โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 09:35 ]

http://www.trueplookpanya.com/

Project :Play and Learn

โพสต์28 ต.ค. 2559 20:10โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 09:35 ]

http://www.plearnenglish.com/main_menu.php

ENG 24

โพสต์28 ต.ค. 2559 00:30โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 09:35 ]

http://eng24.ac.th/th

ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)

โพสต์28 ต.ค. 2559 00:25โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 09:36 ]

http://www.dlit.ac.th/index2.php

1-7 of 7