ห้องจัดการความรู้


ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:39โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วิดีโอ YouTube


ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:38โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วิดีโอ YouTube


ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม

โพสต์27 ก.ย. 2559 23:20โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:37 ]

   

วิดีโอ YouTube


21st Century Education Thailand by Maceducation

โพสต์25 ก.ย. 2559 19:52โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:34 ]

วิดีโอ YouTube


ทฤษฎีการเรียนรู้

โพสต์25 ก.ย. 2559 04:33โดยนายชัชวาล พรหมเรือง   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:33 ]

วิดีโอ YouTube


1-5 of 5