กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ต.ค. 2563 22:17 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 121498355_3771832909503119_8658977111066946941_n.jpg กับ ประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:17 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 121328320_3771832772836466_5725303497144830537_n.jpg กับ ประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:17 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง ประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:17 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 121149861_3771832689503141_1951467862627686438_n.jpg กับ ประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:10 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20201005094640.jpg กับ สือเสาะข้อมุลเชิงพื้นที่ ครูผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:10 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 1601961476146.jpg กับ สือเสาะข้อมุลเชิงพื้นที่ ครูผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:10 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 1601961472440.jpg กับ สือเสาะข้อมุลเชิงพื้นที่ ครูผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:10 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง สือเสาะข้อมุลเชิงพื้นที่ ครูผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
14 ต.ค. 2563 22:03 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20201002162106.jpg กับ สะท้องผลการปฏิบัติงานโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 22:03 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง สะท้องผลการปฏิบัติงานโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:28 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20201001104350.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:28 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20201001104114.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:28 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:25 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20200930105837.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:25 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20200930104223.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:25 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:19 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20200929125832.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:19 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20200929125626.jpg กับ นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:19 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams
14 ต.ค. 2563 21:15 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 1600942706615.jpg กับ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
14 ต.ค. 2563 21:15 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 1600942701134.jpg กับ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
14 ต.ค. 2563 21:15 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ 1600942693114.jpg กับ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
14 ต.ค. 2563 21:15 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
14 ต.ค. 2563 21:11 นายชัชวาล พรหมเรือง แนบ IMG20200919095903.jpg กับ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET
14 ต.ค. 2563 21:11 นายชัชวาล พรหมเรือง สร้าง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET

เก่ากว่า | ใหม่กว่า